Kunskap, mod och framgång

Sedan starten 2005 har företaget utvecklats mot två tydliga områden, Attraktiva arbetsplatser och Arrangemang av högsta klass.

 

Vi jobbar med organisations-, ledar- och arbetslagsutveckling samt utvecklat medarbetarskap. Arbetsmiljön är en viktig del i alla program, att hitta balansen, tydliggöra uppdrag, organisation och förväntningar för att skapa en attraktiv arbetsplats. Vi jobbar personcentrerat, lär varje individ att känna och förstå sina signaler på en, för dem, ohälsosam arbetssituation (stress). Intention är att tydliggöra organisation, mål och uppdrag, både för företaget/arbetsplatsen och individen. Förväntningar och roller är en avgörande faktor för att individen ska vara engagerad och sätta ambitiösa mål för sitt eget uppdrag.

 

Vår filosofi är att:

Genom att medarbetarna får insikt i det egna företaget, om organisationen, roller, uppdrag, förväntningar och beslutsvägar ökar förståelsen och med den lusten och möjligheten till delaktighet. Att ge den enskilde medarbetaren möjlighet att se sin del i helheten, hur dennes arbete och uppdrag påverkar andras uppdrag och företagets omsättning totalt, ökar förutsättningen för en bra arbetsmiljö. Detta kan ge en förnöjsamhet som ger dem förutsättningar bättre klara situationer med stress samt tolerans för mångfald. Det leder till en effektivare och kvalitativare produktion där de anställda känner ett stort helhetsansvar och engagemang.

 

Vi har mycket skiftande uppdrag, den röda tråden är arbetsmiljö.

Vi vill att kunden upplever hennes insats som ett komplement till andra pågående processer hos dem, det är väldigt viktigt i ett arbetsmiljöperspektiv. Fortbildning kan annars skapa frustration, falska förväntningar och istället ge en negativ effekt tillbaka på verksamheten. Ser medarbetarna insatsen som en del i deras vardag för att förstärka och utveckla dem som individer ger det mångfalt tillbaka.

MittKompetens AB • Nattviksgatan 6 • 871 45 HÄRNÖSAND • Tel/fax: 0611-243 46 • Org.nr: 556757-9155

Våra verktyg

Klicka här och läs mer om Arbetsplatsprovaren

Klicka här och läs mer om Chefsutvecklaren